Lượt xem: 283 | Cập nhật: 13/04/2015

Chúng tôi muốn chuyển nhượng hoặc tìm Đối tác thích hợp để hợp tác, đầu tư, sản xuất và khai thác các sản phẩm liên quan đến các tên miền chiến lược :

www.nuocsamlanh.com.vn

www.nuocrongbien.com.vn

www.nuocnhadam.com.vn

www.nuocmutrom.com.vn

www.trathaomoc.com.vn

www.tratuiloc.com.vn

www.nuocvitamin.com.vn

Theo dự đoán, Các sản phẩm này sẽ là những sản phẩm bùng nổ trong thời gian sắp tới

Cơ hội hợp tác dành cho người có tầm nhìn chiến lược và có khả năng quyết định nhanh chóng

liên hệ

Vui lòng liên hệ : hoicafe.vn@gmail.com - 0906.79.48.79

Those who come first will win

Comment